Tűzvédelem bemutatása


Magyarországon a XIX. század közepén alakultak meg az első szervezett tűzoltóságok, de a tüzek megelőzése és az általuk okozott károk csökkentése már az első civilizációk kialakulása óta alapvető érdeke volt az embernek.
A közbiztonság meghatározó, szerves részeként működő tűzvédelem célja, hogy a jogszabályok és szabványok segítségével a valós élet valós problémáira nyújtson megfelelő megoldási lehetőségeket, továbbá feladata az, hogy a tűzvédelmi szabályok következetes betartatásával és betartatásával védje az állampolgárokat, teremtse meg a tüzek oltását célzó hatékony beavatkozás feltételeit, és mindeközben biztosítsa a beavatkozó állomány alapvető biztonságát is.
E célok elérése érdekében:
 • a tűzmegelőzés terén megalapozott, hatékony és ügyfélközpontú hatósági, szakhatósági, tájékoztatási tevékenységet,
 • a tűzoltói események (tűzesetek, balesetek, egyéb kárelhárítás) során a gyors, hatékony, biztonságos beavatkozást,
 • a tűzvizsgálatok lefolytatásakor és a beavatkozások elemzése során precíz, minden részletre kiterjedő, a megelőzés és beavatkozás területén is használható következtetések levonására alkalmas munkát kívánunk megvalósítani.
A biztonság, ezen belül a tűzbiztonság megteremtése és megfelelő szinten tartása össztársadalmi feladat, ezért a célok megvalósításához a tűzvédelem terén jelentkező feladatokat az állampolgárok, társszervek, gazdálkodó szervezetek, önkéntes szervezetek, és nem utolsó sorban a létesítményi, önkormányzati tűzoltóságok, továbbá a tűzoltó egyesületek együttműködésével tervezzük végrehajtani.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi tevékenységét egymással szorosan együttműködve, de az Igazgatóhelyettesi Szervezeten belül szervezetileg elkülönülten a Megyei Tűzoltósági Főfelügyelőség és a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály végzi.
A tűzoltói beavatkozásokkal, tűzvizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat a Megyei Tűzoltósági Főfelügyelőség, míg a megelőzési, a hatósági, szakhatósági feladatokat a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály látja el.
 
Elérhetőségek:
 • Postai cím: 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5.
A Megyei Tűzoltósági Főfelügyelőség feladatai:
 • meghatározza, szakmailag vezeti, ellenőrzi a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) szakmai tevékenységét;
 • ellátja a helyi szervek szakirányítását, a hivatásos, az önkormányzati, valamint a létesítményi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti a tűzoltó egyesületek munkáját;
 • tervezi és szervezi a megyében a tűzoltósági és tűzvizsgálati szakterület továbbképzéseit;
 • szervezi a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által rendezett megyei tűzoltósport versenyeket, és szakmai vetélkedőket;
 • kapcsolatot tart szakmai szövetségekkel;
 • koordinálja veszélyhelyzetek, katasztrófák esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra háruló tűzoltási, műszaki mentési tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat;
 • szakterületét illetően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveire kiterjedő hatályú iránymutatást, tájékoztatást, szakmai állásfoglalást ad ki;
 • szakterületét érintően végzi az adatszolgáltatás szakmai igényeinek kidolgozását;
 • jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat és továbbítja az érintett szervek részére;
 • javaslatot tesz tűzgyújtási tilalom elrendelésére;
 • végzi a tűzvizsgálati hatósági eljárásokat;
 • egyetértést gyakorol az alárendeltségébe tartozók által döntésre előkészített iratok esetében.
A Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály feladatai:
 • kapcsolatot tart a feladatokhoz kapcsolódó szervezeti egységek hasonló jogállású vezetőivel, ügyintézőivel, részt vesz a felügyeleti és az ellenőrzési tevékenységben, a szakterületet érintő központi vagy regionális továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, rendezvényeken;
 • felügyeleti szervként jár el a katasztrófavédelmi kirendeltségek hatósági, szakhatósági, szakvéleményezési, és szakértői tevékenysége tekintetében, átfogó-, utó-, téma-, célellenőrzések keretében vizsgálja azt;
 • a tűzvizsgálati hatósági jogkör kivételével ellátja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogszabályban meghatározott elsőfokú tűzvédelmi szakhatósági, hatósági, szakvéleményezési, tűzvédelmi szakértői és a tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő szolgáltatás felügyeleti feladatait;
 • az integrált hatósági struktúrának megfelelően az érintett megyei főfelügyelő iránymutatásával végez tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi hatósági, szakhatósági feladatokat;
 • ellátja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogszabályban meghatározott másodfokú tűzvédelmi hatósági, szakhatósági jogköréből adódó feladatokat;